66 milyon euroluk tarım hibesi için ilk başvurular başlıyor

IPARD III Programı 1. başvuru çağrı ilanı, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlamak amacıyla hazırlandı.

Çağrı döneminde tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar başlığı altında kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları desteklenecek.

Söz konusu yatırımlar için 66 milyon euro hibe verilecek. Proje başvuru süresi yarın başlayacak, 7 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular, https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.

Başvuru çıktıları ve başvuru çağrı ilanında istenilen diğer belgeler 9 Mayıs günü mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine teslim edilebilecek.

ÇAĞRI VE BAŞVURU DÖNEMLERİ

Bu yıl için yayınlanan çağrı takvimine göre, 80 milyon euro bütçeli “çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” için haziran ayında, 90 milyon euro bütçeli “tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar” için temmuz ayında ve 12 milyon euro bütçeli “çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine ekipman destekleri)” için ağustos ayında çağrıya çıkılacak. Başvurular ise mayıs, temmuz, ağustos ve eylül aylarında alınacak.

IPARD III’ün 2024 yılı çağrıları kapsamında 248 milyon euro hibe destek verilecek ve 450 milyon avroluk yatırım gerçekleştirilecek. Böylece, yaklaşık 20 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülürken, IPARD III Programı kapsamında 7 yılda 785 milyon euro hibe kullandırılacak.

BAŞVURU PAKETİNİN HAZIRLANMASI VE KURUMA SUNULMASI

IPARD desteklerinden faydalanmak üzere proje sunmak isteyenlerin, başvuruyla ilgili olarak talep edilen bilgileri TKDK’nin çevrim içi başvuru sistemine girmeleri gerekiyor.

Onay sürecinin ardından başvuru sahipleri, hazırlamış oldukları başvuru paketini ve çevrim içi başvuru sisteminden alarak imzalayacakları formu Kurumun il koordinatörlükleri veya irtibat ofislerine teslim edecek.

Teslim edilen paketler öncelikle TKDK Başvuru Kayıt Sistemi’ne kaydediliyor ve paketin tamamı taranarak dijital arşive yükleniyor.

İdari kontroller sırasında doküman eksikliği tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibine bunları tamamlaması için bildirimde bulunuluyor ve süre veriliyor.

Eksiklikleri tamamlanan başvuru paketleri üzerinde başvuru sahibinin, projenin, sunulan maliyetlerin TKDK tarafından ilan edilmiş koşullara uygunluğu kontrol ediliyor. Bu kontrollerle eş zamanlı olarak yatırım yeri ziyaret edilerek sözleşme öncesi kontroller gerçekleştiriliyor.

TKDK il koordinatörlüklerince uygun bulunan başvuru paketleri merkezde tekrar kontrol ediliyor. Uygun bulunan bütün projelerin iş planları ekonomik ve sürdürülebilirlik analizlerine tabi tutuluyor ve her birine puan veriliyor.

Bütçenin yeterli olması durumunda, bu aşamada yeterli puan alanlar desteklenmek üzere seçiliyor. Destek bütçesinin bütün uygun projeler için yetersiz olması durumunda, IPARD sıralama puanı eşit olan projelerden iş planı puanı yüksek olanlar seçiliyor.

Uygun bulunan ve sıralanan projelerin listesi, çeşitli Bakanlıkların temsilcilerinden oluşan Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun incelemesine ve onayına sunuluyor. Komisyonca onaylanan projelerin listesi Kurumun internet sayfasında yayınlanıyor. Proje sahipleri hibe sözleşmesinin imzalanması için davet ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x